نمونه لوایح، دادخواست و شکواییه

نمونه دادخواست تقسیم ماترک

نمونه دادخواست تقسیم ماترک

برای توضیح نمونه دادخواست تقسیم ماترک، بر اساس ماده ۳۰۰ قانون باید گفت: امور حسبی در صورت تعدد ورثه هر یک از انها مستقلا می توانند از دادگاه اخرین محل اقامت متوفی درخواست تقسیم سهم خود را از سایر ورثه بخواهد.درخواست تقسیم ترکه باید به طرفیت تمام ورثه اقامه شود و درصورتی که بعضی از …

نمونه دادخواست تقسیم ماترک ادامه »

نمونه دادخواست استرداد جهیزیه

نمونه دادخواست استرداد جهیزیه

نمونه دادخواست استرداد جهیزیه  با اینکه مطابق قانون،تهیه وسایل خانه به زوج(مرد) می باشد ولی عرفا، زوجه(زن) معمولا در اوایل زندگی مشترک، مجموعه ای از اموال منقول را تحت عنوان جهیزیه، به منزل همسر خود می برند.  معمولا، پس از وقوع اختلاف بین آنها و یا هنگام جدایی، زنان تمایل دارند جهیزیه خود را مسترد …

نمونه دادخواست استرداد جهیزیه ادامه »

مطالبه غرامت ناشی از فروش مال غیر مطالبه غرامت ناشی از فروش مال غیر

مطالبه غرامت ناشی از فروش مال غیر مطالبه غرامت ناشی از فروش مال غیر

مطالبه غرامت ناشی از فروش مال غیر مطالبه غرامت ناشی از فروش مال غیر در برخی مواقع خریدار با اعتماد به اظهارات فروشنده و بر این اساس که او ملک متعلق به خود را می فروشد ، با انعقاد بیع و پرداخت ثمن آن ، متعاقبا ممکن است بعد از چند سال متوجه میشود که …

مطالبه غرامت ناشی از فروش مال غیر مطالبه غرامت ناشی از فروش مال غیر ادامه »

    10 درصد تخفیف مشاوره به مدت محدود